Turkish English
 • Telefon Numarası

 • +90 543 596 46 62

line
 • Adres

 • Orhanlı Mah. Turgut Reis Sanayi Sitesi B1 BLOK NO 15 Posta 34959 Tuzla/ISTANBUL

line

Kalite Politikamız

Anasayfa Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

 • Mevcut ve muhtemel müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmak.
 • Kalite yönetim sistemi gereklerini yerine getirmek , sistemin verimli çalışmasını ve sürekli gelişmesini    sağlamak.
 • Çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutmak ve performanslarının geliştirilmesini sağlamak.
 • Müşterilerimizi iş ortağı olarak görmek , aramızdaki saygı ve güvenirliği her zaman en üst düzeyde tutmak.
 • Yeniliklere açık olmak , son teknolojileri kullanmak ve her zaman daha iyiyi aramak.
 • İş güvenliği ve çevrenin korunması konularında duyarlı ve dikkatli olmak.
 • Faaliyetlerimizi yasalara ve standartlara uygun olarak sürdürmek.
 • Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak , İnsana önem veren ve insan hayatının değerini bilerek sektörde haklı olarak elde ettiğimiz ünvanı güvenli ve kaliteli işlerle sürdürmek.
 • Taahhütlerimizi proje ve tekniğe uygun olarak inşaa etmek.
 •  

Çevre Politikamız

 • Üzerimize düşen yasal sorumlulukları yerine getirmenin yanı sıra, faaliyet alanlarımızın planlanması ve uygulanmasında çevreye uyumlu sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamayı,
 • Çevre kirliliğini azaltmak için gerekli her türlü düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmayı,
 • Atıklarımızın azaltılması yönünde çalışmalar yapmayı,
 • Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilgi ve bilinçlerini arttırıcı eğitimler ve faaliyetler yapmayı,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımına yönelik çalışmalar yapmayı,
 • Geri kazanımı mümkün olmayan tüm atıklarımızı bertaraf ettirmeyi,
 • Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri beyan ve taahhüt eder.
 •  

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 1. Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak,

Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği politikasıdır. Bu politikanın hedef ve amacının anlaşılması, katkıda bulunulması ve desteklenmesi bizim ortak taahhüdümüzdür.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

 1. Yürütülen tüm faaliyetlerde; bilgi güvenliğini, risk yönetimi çerçevesinde ele alarak bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesi olan gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğin sürekliliğini sağlamak,
 2. Yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmek, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamak, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
 3. İş sürekliliğinde; bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak,
 4. Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak,
 5. Bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak, geliştirmek ve iyileştirmek,
 6. Bilgi güvenliği yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,

Şirketimizin bilgi güvenliği politikasıdır.


 • Telefon Numarası

 • +90 543 596 46 62

line
 • Adres

 • Orhanlı Mah. Turgut Reis Sanayi Sitesi B1 BLOK NO 15
  Posta 34959 Tuzla/ISTANBUL

line
 • Adres

 • info@tenurmak.com